Technical Project for Community Service (TPCS) for A.Y. 2016-17

 

Sr. No. Name of Guide Name of Students Roll no. Title
1 Dr. P. K. Brahmankar Mandar Gaikwad 20140123 Cement Applicator of Tiles
Vishal Mahashbde 20140136
Gaurav Nikam 20140143
2 Dr. M. Sadaiah Ashish Gavit 20150175 Portable Mobile Charger
Sagar Paithane 20150179
Utkarsh Palatkar 20150184
Nelson Dias 20140119 Portable Water Filter
Mahesh Dumane 20140121
Kaustubh Jambhulkar 20150177
Snehal Warake 20140159 Adjustable Ceiling Blade Cleaner
Utkarsha Jawale 20140129
3 Dr. M. S. Tandale Rohit Sankpal 20140152 Solar Dryer
Ronit Bhise 20140167
Nipun Borji 20140168
Khalid Patel 20150181 Low Cost Bird Scarer
Isamoddin Shaikh 20140153
Jayesh Patil 20150182
4 Dr. V. G. Sargade Megh Thakur 20140162 Homemade Evaporative Cooler
Pratik Saigaonkar 20140150
Shubham Sangle 20140151
Pankaj Ghule 20140124 Motorised Screw Jack
Akshay Bhere 20140108
Ashutosh Patil 20140144
5 Dr. R. S. Pawade Shubhangi Borkar 20150173 Portable Popcorn Maker
Pragati Ghan 20150176
Shivkanya Gaikwad 20150174
Himanshu Dhurve 20140118 Slider Crank Operated Shoe Polisher
Mayureshwar Rathod 20140149
Hiren Solanki 20140154
6 Dr. R. P. Kate Akash Adkine 20140101 Waste Water Treatment using Corn Cobs
Saurabh Makode 20140137
Vijay Wayal 20140160
Akshay Manthekar 20140140 Use of Parabolic Solar Cooker
Bhavesh Nehte 20140142
Varad Kunsavlikar 20140169
7 Dr. H. N. Warhatkar Palak Sadhwani 20150180 Vegetable Cutter
Shilu Sahu 20130180
Mrunal Alatkar 20150171
Sonal Kadam 20140130
Kamini Bhoir 20140110 Portable Cooler
Neha Bhosale 20140112
8 Dr. Neeraj Agrawal Prasad Sonar 20140155 Portable Cooler
Dhananjay Kharat 20140161
Rishi Patil 20140146
Khushboo Chaudhari 20140115 Brick Holder
Pooja Patil 20140145
Dnyaneshwari Barde 20140106
9 Dr. B. F. Jogi Shweta Alshettye 20140103 Alert Alarm
Boudhanki Gaikwad 20140122
Saurabh Aher 20140102 Sand Filter Machine
Bhushan Chalke 20140113
Akshay Choudhary 20140114
10 Dr. H. S. Joshi Ashishkumar Patil 20120144 Drying Cloth System in Raining
Harish Kadam 20120120
Tanku Sopung 20100163
Manisha Kokale 20140133 Power Generation by Piezoelectric Crystal
Jyoti More 20140141
Aishwarya Pharande 20140148
Saurabh Chavan 20140116 Push Sprayer
Sneha Dhone 20140117
Manasi Bhosale 20140111
11 Prof. S. R. Dhale Archan Vilas Patole 20130147 Heat Recovery Utensil
Manoj Rathod 20120152
Saurabh Bisen 20140183
Ashish Gurav 20140125 Hand Pump Using Simple Pendulum
Suraj Harbhare 20140127
Prasad Khairmode 20140132
Vaibhav Mane 20140139 Digital Fuel Meter
Nikhilkumar Mohite 20130130
Aditya Waghmare 20130162
12 Prof. Rupali Shet Kishor Mane 20140138 Stirling Cycle
Vitthal Gurde 20140126
Sunny Dube 20140120
Ashish Pawar 20130148 Mini Vaccum Cleaner
Govinda Amrutkar 20140104
Govind Arbat 20140105
Bhushan Mahala 20140135 Design of Excavator Arm Sustainable Operation
Shivam Yadav 20140164