उद्घाटन सोहळा: रौप्य वर्षीय महाराष्ट्र राज्य आंतर विद्यापीठ क्रीडा महोत्सव- २०२३ ( दि. ०३ ते ०७ फेब्रुवारी २०२४ )